Nejstgaard & Vetlov - et dynamisk og moderne revisionskontor med kontor i Allerød....

Læs mere

Ferielukket

Kontoret holder ferielukket i uge 29, 30 og 31. Vi er tilbage mandag d. 8. august 2016. Ved hastesager kan vi kontaktes på post@nvas.dk.

GOD SOMMER

Nyt fra Nejstgaard & Vetlov

Bliver kapitalejerlån lovlige?

13. juli 2016

Høringsudkast til lovforslag om ændring af selskabsloven

FACIT juni 2016

13. juni 2016

Hvor lov ender ... bør hæder møde frem

Moms ved salg af bygninger til nedrivning

30. maj 2016

Landsskatteretten underkender SKAT's hidtidige praksis

Undgå dansk registreringsafgift

26. maj 2016

Under visse betingelser kan aktiviteter i udlandet betyde afgiftsfritagelse