Nejstgaard & Vetlov - et moderne revisionskontor i meget

farverige lokaler i Allerød....

Læs mere

VI TILBYDER:

Én times uforpligtende og gratis møde. Se yderligere under "Kontakt".

Stabile og loyale medarbejdere med sjælden udskiftning, som altid tilpasses det enkelte kundeforhold.

RESPONS:

Vi bestræber os altid på at vende retur til vore kunder hurtigst muligt og senest inden for 2 hverdage.

 

 

Nyt fra Nejstgaard & Vetlov

Tid til "indsendelse" af årsrapporter

15. maj 2019

Indsendelse er nok lidt af en tilsnigelse, idet årsrapporter som bekendt indberettes via Erhvervsstyrelsens særlige digitale indberetningsløsninger.

Danske pensionsudbetalinger til Frankrig

1. maj 2019

Skatteministeriet har indgået en principaftale med Frankrig om beskatning af pensioner, der udbetales fra Danmark til personer, der er bosat eller bosætter sig i Frankrig.

Salg af fast ejendom

23. april 2019

Fremsat lovforslag, som gør det muligt helt eller delvis at udskyde beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom.

Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål

8. april 2019

Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål - øvre grænse for antal dage