7. juni 2002

Acontoskatteordningen

Der er foretaget en række væsentlige justeringer af reglerne om tillægs- og renteberegning i forbindelse med acontoskatteordningen

Bortfald af loft over forrentning af overskydende selskabsskat.

Loftet over hvor store beløb, der kan betales godtgørelse af ved udbetaling af overskydende skat, er ophævet.

Reglen har hidtil betydet, at overskydende skat maksimalt kunne blive forrentet for den del der svarede til den højeste betalbare skat i indkomståret og i de to forudgående indkomstår. Bortfaldet af loftet over godtgørelsen er en forenkling, der bevirker, at der fuldt ud betales godtgørelse af overskydende skat.

Renteberegning ved ansættelsesændringer

Endvidere er der gennemført en ændring af renteberegningsreglerne i forbindelse med ansættelsesændringer, således at der, hvor skatten betales rettidigt, alene sker en forrentning af det skyldige beløb frem til og med udskrivningsmåneden. I dag beregnes der rente af det skyldige beløb helt frem til udgangen af forfaldsmåneden, uanset om beløbet betales inden sidste rettidige indbetalingsdag i forfaldsmåneden.

Ændringen har virkning for tilbagebetaling af overskydende skat for indkomståret 2001 eller senere indkomstår.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax