Ansvar & Copyright

Ansvar for indhold

Denne hjemmeside indeholder generel information om blandt andet revisionsfaglige forhold.

Hjemmesiden giver ikke en udtømmende behandling af de enkelte emner, og den skaber heller ikke et forretnings- eller rådgivningsforhold.

Oplysningerne på siden må ikke opfattes som regnskabsmæssig, skattemæssig, investeringsmæssig, juridisk eller anden faglig rådgivning.

Nejstgaard & Vetlov har tilstræbt at afgive korrekte og ajourførte oplysninger på hjemmesiden, men indestår ikke for rigtigheden heraf. Alle oplysninger afgives generelt, uden hensyntagen til konkrete forhold.

Nejstgaard & Vetlov fralægger sig ethvert ansvar for beslutninger, der træffes alene på baggrund af oplysningerne på hjemmesiden, og råder alle med specifikke rådgivningspørgsmål til at søge individuel rådgivning.

 

Rettigheder

Samtlige varemærkerettigheder gengivet på denne hjemmeside tilhører Nejstgaard & Vetlov, med mindre andet er udtrykkeligt anført.

Al information på, samt opbygningen af, denne hjemmeside er undergivet ophavsretlig beskyttelse. Det er tilladt at kopiere skriftlig information herfra til privat brug med udtrykkelig kildeangivelse.

Billeder, designs og links kan være beskyttet af andres immaterielle rettigheder og brug heraf er forbudt.

Al kommerciel brug af information på denne hjemmeside er forbudt, uden Nejstgaard & Vetlovs skriftlige samtykke.

English version

Legal disclaimer

This website offers various general information, e.g. professional audit issues.

The site does not provide detailed information on the individual issues, and it does not create a business or professional services relationship.

The information on the site is not to be considered as accounting, tax, investment, legal, or any other professional consulting.

RevisorGruppen Danmark has made every effort to ensure that the information on this site is correct and updated. However, RevisorGruppen Danmark is not responsible for any errors or omissions. All information is general and without any relation to actual circumstances.

RevisorGruppen Danmark disclaims all responsibility for decisions made or action taken in reliance on the information on this site only, and we advise anybody with specific consultancy needs to seek individual advice.

 

 Copyright

All rights reserved. All trademarks appearing on this site belong to RevisorGruppen Danmark, unless otherwise expressly stipulated.

All information on as well as the layout of this site are protected by copyright. Provided that clear source reference is made, it is permitted to copy information from the site for non-commercial purposes.

Photos, designs, and links may be protected by the incorporeal rights of others, and the use of these is prohibited.

All commercial use of the information on the website is prohibited without RevisorGruppen Danmark's written consent.