Kerneydelser

Med kunden i centrum udføres alle opgaver inden for revision, regnskab og skat.

Nejstgaard & Vetlov beskæftiger sig til dagligt med revision, udarbejdelse af årsrap­port­er­, indkomst- og formueopgørelser, selvangivelser/årsregnskaber, økonomisk rådgivning og skatte­rådgivning samt bog­fø­ring for kunder.

Nejstgaard & Vetlov har desuden tæt samarbejde med anerkendte og velrenommerede advokatfirmaer, hvormed vi i stort omfang kan udføre totalløsninger for vores kunder, herunder særligt skattemæssige omstruktureringer.

Nejstgaard & Vetlov bestræber sig på, at opfylde de behov, som vore kunder må have og beskæftiger os således med såvel små som større kunder, og dækker i dag behovet for følgende grupper:

  • Personer

  • Selvstændige erhvervsdrivende

  • Fonde og foreninger

  • Selskaber (Klasse B- og C-virksomheder)

Vi stiller os gerne til rådighed for et uforpligtende møde med henblik på vurdering af, hvorvidt de nuværende økonomiske forhold kan anses for optimale for såvel Dem selv og/eller Deres virksomhed.

Bestil et uforpligtende møde med os på post@remove-menvas.dk !