Kvalitet

 

Fælles kvalitetsstyringssystem er rygraden i samarbejdet i RevisorGruppen Danmark

Det er et krav, at det enkelte medlemsfirma lever op til begrebet god revisorskik. Det indebærer blandt andet, at alle arbejdsmetoder indenfor revision, regnskabsassistance og rådgivning er beskrevet i revisionsfirmaet, og at alle medarbejdere følger arbejdsbeskrivelserne.

Produkter

Samtidig er alle revisionsfirmaets produkter omfattet af krav til ensartethed og kvalitet. Det gælder eksempelvis årsregnskaber, revisionsprotokollater og skattemæssige opgørelser.

RevisorGruppen Danmarks sekretariat er sammen med revisionsfirmaet ansvarlige for, at metoder og produkter udvikles, så disse altid er på højeste niveau.

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyringssystemet indebærer, at der hele tiden sker kontrol af det udførte arbejde undervejs i arbejdsprocessen. Samtidig sikrer den interne kontrol, at intet produkt forlader revisionsfirmaet uden at være gennemgået af en medarbejder, der har det overordnede ansvar.

Kvalitetskontrol

Intern stikprøvekontrol i revisionsfirmaet sikrer, at den enkelte medarbejder har anvendt de godkendte arbejdsmetoder og produkter. Denne kontrol danner baggrund for interne møder, hvor der udveksles erfaringer med brug af arbejdsmetoder og produkter.

Anvendelse af vore arbejdsmetoder skal dokumenteres skriftligt.

Ekstern kvalitetskontrol

Alle medlemsfirmaer i RevisorGruppen Danmark er underkastet den obligatoriske, offentlige kvalitetskontrol fra Revisortilsynet. Kvalitetskontrollen udføres hos det enkelte medlemsfirma med højst 6 års mellemrum. Medlemsfirmaer, der betjener særligt offentligt interessante virksomheder (eksempelvis børsnoterede virksomheder) kontrolleres med højst 3 års mellemrum.

Såfremt der i forbindelse med den eksterne kvalitetskontrol konstateres fejl eller mangler hos et medlemsfirma, kan dette i sidste ende medføre eksklusion fra RevisorGruppen Danmark, ligesom alvorlige fejl og mangler kan medføre, at den underskrivende revisors beskikkelse tilbagekaldes.

Faglige kurser

I RevisorGruppen Danmark afholdes der løbende interne kurser for statsautoriserede revisorer og medarbejdere. Kurserne skal sikre, at alle til enhver tid er opdateret med den nyeste faglige viden.