RevisorGruppen Danmarks medlemsvirksomheder

RevisorGruppen Danmark

Nejstgaard & Vetlov, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er medlem af RevisorGruppen Danmark, der danner rammen om medlemsfirmaernes faglige samarbejde. RevisorGruppen Danmark omfatter 24 revisionsfirmaer med 65 kontorsteder, 265 statsautoriserede revisorer og cirka 1.500 medarbejdere.

RevisorGruppen Danmarks medlemsfirmaer er uafhængige firmaer, der er ejet og ledet lokalt. Der eksisterer dermed ikke noget partnerskab mellem medlemsfirmaerne.

Samlet er vi store, men i dagligdagen er vi lokale revisionsfirmaer med en tæt kundekontakt og fingeren på pulsen i lokalsamfundet. Med vores samarbejdsform er vi netop i stand til at drage fordel af den samlede styrke, hvorved vi i fællesskab kan løfte store faglige udviklingsopgaver, uden at vi samtidig giver afkald på det lokale særpræg.

Læs mere på www.revisorgruppen.dk

 

Revitax

Via Revisorgruppen Danmark er vi medejere af skatte- og momsrådgivningsfirmaet Revitax A/S, hvis medarbejderstab er blandt landets førende inden for firmaets kompetenceområder. Medlemsfirmaernes specielle rådgivningsopgaver inden for skatte- og momsområdet varetages ofte i samarbejde med Revitax A/S.

Læs mere på www.revitax.com

 

Revi-IT

Som medlem af RevisorGruppen Danmark er vi også medejer af Revi-IT, hvor vi tilbyder en række ydelser inden for området it-revision og it-rådgivning via dette selskabs kompetencer på it-området.

Læs mere på www.revi-it.dk