17. marts 2016

FACIT marts 2016

En spade er en spade er en ...?

Forårsudgaven af FACIT omhandler følgende emner:

  • Afgiftslempelse ved familiegenerationsskifte
  • Revisors erklæringer - forskelle og ligheder
  • Brug af sociale medier - hvor går grænsen?
  • Omvendt momsbetalingspligt

God læselyst!

Relaterede links